تور کارخانه

کارخانه ما می تواند هر ماه حدود 20 ظروف، 30000 عدد ملات و پاستول، 100000 عدد زیر لیوانی، 50000 عدد تخته کفی را به پایان برساند.

1609730477_8da3532e4bb60122f29ff2492879ae6
1609730476_1c06dcb42e4e899c98b00dac687c7ab
1609730566_IMG_8368
1609730566_IMG_8367
1609730562_IMG_8366(20200613-035535)